ağır başlı

s.
1. 认真的, 严肃的: \ağır başlı çalışma 严肃的工作
2. 稳重的, 文质彬彬的, 有分寸的, 老成持重的, 稳重的: Ağır başlı birisi olduğundan onu müdür yaptılar. 他为人谨慎, 因此他们让他当了经理。O mahallemizin en ağır başlı kızlarından biridir. 她是我们街区最稳重的姑娘之一。Yalnızca Ayse, kardeşinden daha sessiz, daha ağırbaşlıymış. 只是阿伊赛比她的妹妹沉静些, 稳重些。
3. 质朴的, 朴素的, 俭朴的: \ağır başlı kumaş 花色质朴的布料

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • ZİMMİT — Ağır başlı, ciddi, vakarlı kimse …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • GİRAN-SENG — f. Ağır başlı kişi. Ciddi ve vakar sahibi kimse. * Sabırlı, kanaatkâr …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • PÜR-TEMKİN — f. Çok ağır başlı. Çok temkinli …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • REZİN — Vakarlı, temkinli, ağır başlı, sağlam …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • mülayım — uyumlu, ağır başlı sakin kendisi ile anlaşılır …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • öz — əvəz. 1. Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan. Öz kitabı. Öz şeyi. Öz yerindən durmaq. Öz vətəninə qayıtmaq. Öz fikrində qalmaq. – Birdən <İskəndərin> tərlan qanadlı xəyalı uçub, öz vətəninə – doğma Azərbaycan elinə getdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • allah — is. <ər.> 1. Bütün kainatın yeganə yaradıcısı və idarə edəni; Yaradan, Tanrı, Rəbb. Lap qabaqlar Allahdan başqa heç kim yox imiş. . (Əsatir). Allahın qəzəbi tutur, Adəmlə Həvvanı cənnətdən qovur. . (Əfsanə). Qorqmazam bu dünyada heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • müalicə — is. <ər.> 1. Xəstəni sağaltmaq üçün tibbi vasitələr tətbiq etmə. Müalicə yaxşı nəticə verdi. – Toğrulun yarası o qədər də ağır deyil, müalicəsinə başlanmışdır. M. S. O.. Müalicə Tapdığı yaxşı ayağa qaldırdı. Ə. Ə.. Müalicə etmək – sağaltmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.